Poolförteckning P/F 2013 KM 2023

* Rankade spelares position inom [x]

Pool 1

Namn Klubb
[1] Wang Tom IFK Täby BTK
Jungholm William IFK Täby BTK
Rousek Emanuel Tomas IFK Täby BTK
Stribeck Edward IFK Täby BTK

Pool 2

Namn Klubb
[2] Bruzaeus Erik IFK Täby BTK
Nüth Charlie IFK Täby BTK
Rousek Eva IFK Täby BTK
Yaiw Reuben IFK Täby BTK

Pool 3

Namn Klubb
[3] Stribeck Arthur IFK Täby BTK
Baros Katarina IFK Täby BTK
Björnsson William IFK Täby BTK
Persson Melinda IFK Täby BTK