Poolförteckning P/F 2011 KM 2023

* Rankade spelares position inom [x]

Pool 1

Namn Klubb
[1] Appelblad Christensen Hugo IFK Täby BTK
Bokedal Douglas IFK Täby BTK
Jahanshahi Adrian IFK Täby BTK

Pool 2

Namn Klubb
[2] Askensen Albert IFK Täby BTK
Baros Stefan IFK Täby BTK
Chen Ethan IFK Täby BTK

Pool 3

Namn Klubb
[3] Öh Victor IFK Täby BTK
Falkare Elis IFK Täby BTK
Nelson Philip IFK Täby BTK

Pool 4

Namn Klubb
[4] Pham Johnny IFK Täby BTK
Elingsbo Edvin IFK Täby BTK
Sengül Eliaz IFK Täby BTK
Wang Carlos IFK Täby BTK

Pool 5

Namn Klubb
Gerdin Idan IFK Täby BTK
Larsson Sebastian IFK Täby BTK
Lundin Edwin IFK Täby BTK
Pedersen Stella IFK Täby BTK