Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur pingiplay.se behandlar dina personuppgifter. Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Var vänlig och läs denna Integritetspolicy noga för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter när du använder webbplatsen på det vis som framgår nedan. Vi värnar om din integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som individ. Denna Integritetspolicy anger grunden för hur vi behandlar de personuppgifter du lämnar till oss eller som vi samlar in om dig när du använder webbplatsen.

Om du tillhandahåller oss personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att pingisplay.se får behandla personuppgifterna i enlighet med denna Integritetspolicy.

Insamling och behandling av personuppgifer

pingisplay.se behandlar endast dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lag. pingisplay.se samlar ENDAST in personuppgifter direkt från dig då du registerar dig på webbplasen. Övriga personuppgifter hämtas från ett bordtennisförbundets register och lagras inte lokalt. Vi överför INGA personuppgifter om dig till andra företag.

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Registera konto

Om du registrerar ett konto behöver vi lagra e-post och kontaktpersonens namn. Detta på grund av att kunna ha en unik identifierare för inloggning. Vi behöver också ha dessa uppgifter om vi skulle behöva komma i kontakt med inloggad användare

Deltagare i en turnering

För att kunna administrera en turnering behöver vi hämta information om spelare. Information som hämtas är Namn, födelseår, klubb. Födelseår hämtas för att kunna se att spelaren anmält sig i rätt klass.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Användare som registrerat sig ligger tas automatiskt bort ett år efter de senast loggat in. Använaren kan också kontakta oss på info@pingisplay.se och begära att bli raderad.

Överföring av personuppgifter

Vi överför INGA personuppgifter om dig till andra företag.

Cookies

pingisplay.se använder cookies på sina digitala Tjänster som i vissa fall automatiskt samlar in dina Personuppgifter (t.ex. beteendemönster). Vi använder cookies i syfte att förbättra din upplevelse och säkerheten på våra digitala Tjänster. Personuppgifter som vi samlar in via cookies kan komma att anonymiseras och användas i aggregerad form i utvecklingssyfte, statistik och analys. Information om hur pingisplay.se använder cookies, vilka personuppgifter vi samlar in via cookies, vad de används till och hur du kan undvika dem framgår av pingisplays gällande Cookie Policy.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen skicka e-post till info@pingisplay.se.

Tillgång till dina personuppgifer

Du har rätt att kostnadsfritt begära att få en bekräftelse från oss att vi behandlar dina personuppgifter, samt begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, tillsammans med information om behandlingen och dina rättigheter i samband därmed, ett s.k. registerutdrag. Vänligen skicka e-post till info@pingisplay.se för att begära detta.